Psychologické centrum
Cipárová & Cipár
Vitajte
Vitajte v Psychologickom centre Cipárová & Cipár. Sme rodinné centrum, ktoré sa zameriava na psychologickú diagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu pre deti aj dospelých. Našim cieľom je pomôcť klientom viesť kvalitnejší a spokojnejší život.

O nás

Mgr. Dana Cipárová

Vzdelanie
Odborná prax
Členstvá
psychológ, psychoterapeut
 • Filozofická fakulta UK v Bratislave - jednoodborové štúdium psychológie
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamickej psychoterapii SUR pod vedením PhDr. Jany Štúrovej, Prof. Jiřího Hellera, PhDr. Václavy Masákovej
 • Výcvik v psychotraumatológii a EMDR
 • Psychotraumatológia a EMDR u detí a adolescentov
 • Výcviky a semináre zamerané na prácu s traumou u dospelých a rodiny
 • Vzdelávania zamerané na psychoterapeutickú prácu s deťmi (arteterapia, hrová terapia, prepájanie hrovej terapie a EMDR atď.)
 • 1992 – 1993: Krajská psychologická poradňa Bratislava
 • 1993 – 2011: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V
 • 2010 – súčasnosť: súkromná psychologická prax
 • Slovenská komora psychológov
 • Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Mgr. Ján Cipár

psychológ
Vzdelanie
Odborná prax
Členstvá
 • Filozofická fakulta UK v Bratislave – jednoodborové štúdium psychológie
 • Filozofická fakulta UK v Bratislava – doplňujúce pedagogické štúdium v odbore psychológia
 • Filozofická fakulta UK v Bratislave – Špecializačné štúdium klinickej psychológie (prebiehajúce)
 • Výcvik v Rorschachovej metóde – Exnerovský Komprehenzívny systém (prebiehajúce)
 • Absolvované kurzy, školenia, výcviky a vzdelávania
 • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave – trénerská akadémia I. kvalifikačného stupňa so zameraním na moderný šerm
 • 2019 – 2021: Súkromná základná škola waldorfská (asistent školského psychológa)
 • 2021 – súčasnosť: Súkromná základná škola waldorfská (školský psychológ)
 • 2021 – súčasnosť: Ambulancia klinického psychológa, Centrum Memory n.o. (psychológ)
 • 2021 – súčasnosť: Psychologické centrum Cipárová & Cipár (psychológ)
 • Slovenská komora psychológov
 • Asociácia školskej psychológie SR a ČR

Naše služby

Deti

 • diagnostika
  • posúdenie školskej zrelosti
  • diagnostika porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
  • diagnostika ADD a ADHD
  • vyšetrenie kognitívnych schopností (intelektové schopnosti, pamäť, pozornosť, grafomotorické schopnosti)
  • posúdenie predpokladov na ďalšie štúdium
  • posúdenie emočného prežívania
  • diagnostika osobnosti
 • poradenstvo a psychoterapia
  • strachy a úzkosti
  • hyperaktivita, nepokoj, problémy s pozornosťou
  • obdobie vzdoru, „neposlušnosť“
  • hranice a pravidlá vo výchove
  • súrodenecké vzťahy v rodine (žiarlivosť)
  • sebapoškodzovanie
  • depresívne prežívanie
  • záťažové a traumatické udalosti
  • podpora emočnej regulácie u detí a rodičov
  • podpora rodičovského vhľadu a porozumenia do ťažkostí dieťaťa
  • posilnenie rodičovských kompetencií a istôt vo výchove a sprevádzaní dieťaťa

Dospelí a rodina

 • diagnostika
  • vyšetrenie kognitívnych schopností (ťažkosti s pamäťou, pozornosťou, ubúdanie kognitívnej výkonnosti)
  • diagnostika ADD a ADHD v dospelosti
  • diagnostika osobnosti
  • diagnostika emočného prežívania
  • posúdenie predpokladov na ďalšie štúdium
 • poradenstvo a psychoterapia
  • úzkostné a panické stavy
  • depresívne prežívanie
  • spracovanie traumatických udalostí v detstve a dospelosti
  • problémy a napätie v rodinných vzťahoch
  • krízové životné situácie, straty
  • príprava na rodičovstvo (význam vzťahovej väzby, vývinové obdobia dieťaťa, rešpektujúca výchova, efektívne rodičovstvo)
  • podpora rodičovských schopností, kompetencií a istôt
  • sebapoznanie, osobnostný rozvoj
  • podpora emočnej regulácie
  • nácvik relaxačných metód

Cenník

Názov

Čas

Cena

Psychoterapia, psychologické poradenstvo, psychologická diagnostika
Mgr. Dana Cipárová
50 minút
60 €
Psychoterapia, psychologické poradenstvo
Mgr. Dana Cipárová
90 minút
80 €
Psychologické poradenstvo, psychologická diagnostika
Mgr. Ján Cipár
50 minút
50 €
Vyhotovenie správy

50 €
Prednášky

Podľa dohody


V prípade zrušenia dohodnutého termínu 24-48 hodín vopred je účtovaných 50 % z ceny sedenia. V prípade zrušenia termínu menej ako 24 hodín vopred je účtovaných 100 % z ceny sedenia.
Holíčska 46, Bratislava (samostatný vchod z átria)
0911 421 290
Ordinačné hodiny: po dohode e-mailom/telefónom
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram